image
image
بیماری های ناحیه مقعد

هموروئید

هموروئیدهموروئید به اتساع رگهای وریدی در مجرای مقعدی گفته می شود که به کنترل مدفوع کمک میکنند. این رگ ها زمانی که متورم یا ملتهب میشوند «بیمارگونه» یا همان بواسیر میشوند. آن ها در حالت فیزیولوژیک خود مانند بالشتکی مرکب از مجرای سرخرگی-سیاهرگی و بافت همبند عمل میکنند.علائم و نشانه های هموروئیدخونریزی دردناک در طی اجابت مزاج (ممکن است قطرات خون را در مدفوع و یا دستمال توالت مشاهده کنید)ا

image
بیماری های ناحیه مقعد

شقاق مقعد

شقاق مقعدشقاق مقعد حاصل زخم سطحی یا پارگی در ناحیه پوشش سلولی مقعد است. شقاق به طورت یک خط طولی است که در نیمه تحتانی کانال مقعد در ناحیه زیر خط دندانهای (dentate line) ایجاد میشود و چون این ناحیه گیرندههای حسی بسیار زیادی دارد، یک وضعیت فوقالعاده دردناک ایجاد میکند.شقاق مقعد یک پارگی یا زخم سطحی در ناحیه آنودرم (پوشش سلولی مقعد) است. این زخم خطی، به صورت طولی در فاصله خط دندانه ای و پوست قرار دار

image
بیماری های ناحیه مقعد

آبسهٔ مقعد

آبسهٔ مقعدآبسهٔ مقعد یا آبسه آنورکتال عبارت است از بروز آبسه و تجمع چرک ناشی از عفونت در ناحیه اطراف مقعد و راست روده. این بیماری در مردان و در کسانی که مبتلا به بعضی بیماریهای گوارشی هستند بیشتر دیده میشود. این آبسه ممکن است درست در ناحیه سوراخ مقعدی یا به طور عمقیتر در جدار راست روده تشکیل شود. تورم (در آبسههای سطحی)، درد به هنگام لمس راست روده، درد ضرباندار، تب و دیگر علایم جدیتر در مورد آبسهها

image
بیماری های ناحیه مقعد

بیماری فیستول مقعد

یکی از بیماری های نسبتاً شایع مقعد و در واقع یکی از شدیدترین و جدی ترین بیماریهای مقعد، بیماری های فیستول مقعد می باشد. معمولا در 50 درصد موارد به دنبال درمان آبسه ای که اطراف مقعد به وجود می آید (که معمولاً هم آبسه نیاز به تخلیه اورژانس با لیزر یا جراحی دارد) فرد دچار فیستول می گردد.فیستول مقعد شامل دهانه ای در اطراف مقعد می باشد که گهگاه از آن چرک خارج می شود.پس از تخلیه آبسه به طور خود به خود ی