وبلاگ

image
image
IBD

Education is a powerful medicine

Education is a powerful medicine Knowledge is the key to a healthier life مقدمه: در قرن حاضر ، تغییر در شیوه زندگی ، رویکرد به شهرنشینی و صنعتی شدن ، با افزایش شیوع بیماریهای غیر واگیرهمراه شده است، تغذیه یکی از عوامل مهم در بروز بیماریهای غیر واگیر به حساب می آید و چاقی به عنوان مهمترین مشکل تغذیه ای کشورهای پیشرفته و کشور های در حال توسعه محسوب می شود که با سرعت قابل ملاحظه ای در حال افزایش اس

image
IBD

کولیت اولسروز

كوليت و انواع آن: به التهاب روده بزرگ يا كولون، كوليت گفته ميشود. كولون بخشي از دستگاه هاضمه است كه مواد دفعي در آن انباشته ميشوند. ركتوم بخش انتهايي كولون پيش از آنوس (مقعد) است. كوليت به اشكال مختلف شامل اولسراتيو يا... جامجم آنلاين: به التهاب روده بزرگ يا كولون، كوليت گفته ميشود. كولون بخشي از دستگاه هاضمه است كه مواد دفعي در آن انباشته ميشوند. ركتوم بخش انتهايي كولون پيش از آنوس (مقعد) است.