image
image
دستگاه گوارش

صفرا چیست؟

صفرا چیست؟ صفرا یا زردآب، مایعی قلیایی سبز-زرد رنگ است که توسط نوعی سلولهای کبد اغلب مهرهداران ترشح میشود و در گوارش چربیها نقش دارد. این مایع در کیسه صفرا ذخیره شده و به هنگام عبور غذا از دوازدهه بر روی آن ریخته میشود و موجب امولسیون و در نهایت گوارش ملکولهای چربی میشود. صفرا توسط هپاتوسیتها ترشح میشود. این سلولها روزانه ۵۰۰ تا ۷۵۰ میلیلیتر صفرا تولید میکنند. ترکیبات آب اسیدهای صفراوی (و نمک

image
دستگاه گوارش

در آوردن کیسه صفرا

در آوردن کیسه صفرا کیسه صفرا یک عضو مهم از دستگاه گوارشی بدن است. درد کیسه صفرا می تواند در اثر عفونت و التهاب آن ایجاد شود. سنگ کیسه صفرا و پارگی کیسه صفرا از بیماری های مهم کیسه صفرا هستند. سی تی اسکن و سونوگرافی از جمله روش هایی هستند که برای شناخت بیماری های کیسه صفرا به کار می روند. اگر چه برخی اوقات می توان با استفاده از داروهای خوراکی بیماری کیسه صفرا را درمان کرد، ولی در بیشتر موارد بایست

image
دستگاه گوارش

کیسه صفرا

کیسه صفرا کیسه صفرا اندامی است که در سطح تحتانی کبد قرار دارد. این عضو از سه قسمت اصلی فوندوس یا قعر کیسه، تنه و اینفاندیبولوم تشکیل شده است. وظیفه این کیسه نگهداری مایع زرد رنگ صفرا (BILE) است. این مایع به هنگام ورود مواد غذایی به معده از کبد ترشح میشود و سپس از طریق مجرایی به کیسه صفرا انتقال مییابد. صفرا از طریق مجرای صفراوی مشترک به روده کوچک ریخته میشود. کار این مایع ایجاد امولسیون پایدار رو